top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Danh sách Ân nhân Ủng Hộ
Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù theo dự án

STT Tên dự án Danh sách ân nhân Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nội dung dự án
1 HỌC BỔNG HƯỚNG DƯƠNG CHO SINH VIÊN MÙ Xem danh sách ân nhân 2018 2021 TRAO HỌC BỔNG HƯỚNG DƯƠNG CHO 46 SINH VIÊN MÙ - (Năm 2020) - Nhà Tài trợ: Ông Phạm Đức Trung Kiên Đã cho 1 SUẤT HỌC BỔNG TRỊ GIÁ : 5.000.000 VND 46 suất x 5.000.000 đ = 230.000.000 đồng TỔNG TIỀN LỄ TRAO HỌC BỔNG HƯỚNG DƯƠNG NĂM 2020 ( 230.000.000 TRIỆU) (Hai trăm ba mươi triệu đồng) Và Ông Kiên Tặng 8 LAPTOP CHO 8 EM TÂN SINH VIÊN MÙ - 1 CÁI LAPTOP MỆNH GIÁ 2.315,000 VND TƯƠNG ĐƯƠNG 100 USD TỔNG TIỀN CHI PHÌ USD MUA LAPTOP KHÔNG MÀN HÌNH CHO 8 TÂN SINH VIÊN MÙ NĂM 2020. (100 x 8 = 800.00 USD) tương đương MỆNH GIÁ TIỀN vnd là : 18.520.000 ĐỒNG