top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Danh sách Ân nhân Ủng Hộ
Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù theo dự án

STT Tên dự án Danh sách ân nhân Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nội dung dự án
1 TẶNG Học Bổng Ánh Sen cho Học sinh mù LẦN 22 năm 2022 Xem danh sách ân nhân 2022-10-26 2022-11-26 Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người mù vận động Ân Nhân Đóng Góp Tiền mặt. Trao Tặng Học Bổng Ánh Sen cho Học sinh mù năm 2022 Tổng tiền huy động : 619.500.000 VNĐ Trao mỗi học bổng: cho Học sinh mù 2.000.000 đồng Tổng số học bổng năm 2022 cấp phát học sinh mù: 309 học bổng cho hs mù Tổ chức tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu ngày 26/11/2022
2 Ân Nhân Học Bổng Ánh Sen Dành Cho Học Sinh Mù năm 2022 Xem danh sách ân nhân 2022-01-22 2022-08-30 Trao Tặng Học Bổng Ánh Sen cho Học sinh mù năm 2022
3 Trao Tặng Học Bổng Ánh Sen cho Học sinh mù năm 2021 Xem danh sách ân nhân 2021-03-09 2021-11-30 Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người mù vận động Ân Nhân Đóng Góp Tiền mặt. Trao Tặng Học Bổng Ánh Sen cho Học sinh mù năm 2021 DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN : Ông Đặng Ngọc Tùng - đóng góp 15.000.000 đ - TS Phạm Đình Phương - đóng góp : 4.000.000 đ . Ân Nhân ẩn danh - đóng góp : 2.000.000 đ. Ông Nguyễn Long - đóng góp:10.000.000 đ. Ông Trương Hữu Ngữ -Lê Minh Trang - đóng góp: 2.000.000 đ. Ông Hồng Minh Đức - đóng góp:6.000.000 đ. Ông Vương Hồng Loan đóng góp : 6.000.000 đ. Ông Bà Bùi Chí Trung - Nguyễn Thị Thu đóng góp: 4.000.000 đ. Bà Hà Kiền Lâm: đóng góp: 2.000.000 đ. Bé Hoàng Phương Minh đóng góp: 2.000.000 đ. Bé Hoàng Hiền Minh- đóng góp : 2.000.000 đ . Bé Anh Khoa & Đăng Khoa ,đóng góp : 2.000.000 đ. Bé Hoàng Thế Ân - đóng góp: 2.000.000 đ. Bé Vĩnh Khang & Minh Long - đóng góp:2.000.000 đ . Nguyễn Hoàng Duy - đóng góp : 2.000.000 đ . Bà Nguyễn Thị Thu Hương - đóng góp :2.000.000 đ . Ông Bà Hồng Vân - đóng góp : 2.000.000 đ. Cô Thanh Thảo & Nhân Sĩ - đóng góp : 2.000.000 đ. Bà Huỳnh Phi Nhàn - đóng góp :10.000.000 đ. NHÓM THIỆN NGUYỆN HÓA HỌC VÀ BẠN HỮU - đóng góp 58.000.000 đ. Bà Đinh Thị Phương Phú - đóng góp : 20.000.000 đ. Cụ Nguyễn Thuyên đóng góp : 10.000.000 đ, Trần Lê Hỷ đóng góp: 4.000.000 đ, Trần Lê Hoa Biển -đóng góp: 2.000.000 đ . Trần Lê Triều Dương -đóng góp: 2.000.000 đ . Trần Lê Hoa Thiên -đóng góp: 2.000.000 đ , Lê Thị Xuân Đài -đóng góp: 2.000.000 đ. Lê Phương Mai -đóng góp: 2.000.000 đ. Trương T Liên - đóng góp :6.000.000 đ . Nguyễn T Bích Ngọc - đóng góp :4.000.000 đ . Hoàng Quỳnh Uyên - đóng góp : 4.000.000 đ . Nguyễn T Kim Liên - đóng góp :2.000.000 đ . Phùng Thị Toàn - đóng góp :2.000.000 đ . Lê T Minh Lý - đóng góp :4.000.000 đ . Nguyễn Lê Hoàng Quỳnh - đóng góp :2.000.000 đ . Ng. Lê Thương Thương - đóng góp :2.000.000 đ . Ng. Vỹ Khang - đóng góp :2.000.000 đ . Đoàn Minh Hòa - đóng góp :2.000.000 đ . Ngô T Hường - đóng góp :2.000.000 đ . Tạ T Tuyết Hà - đóng góp :2.000.000 đ . Bùi T Trâm - đóng góp :2.000.000 đ . Bùi T Nhạn - đóng góp :2.000.000 đ . Đỗ T Lan Nhi - đóng góp :2.000.000 đ . Bùi T Vân - đóng góp :2.000.000 đ . Ng T Ng Phước (USA): - đóng góp :4.000.000 đ . Ng T Huệ - đóng góp :2.000.000 đ . Bùi Đình huy - đóng góp :4.000.000 đ . Bùi t Dung Nghi - đóng góp :2.000.000 đ . Bùi T Lam Nghi - đóng góp :2.000.000 đ . Nguyễn T Chánh - đóng góp :2.000.000 đ . Ng T Xuân Hoa - đóng góp :2.000.000 đ . Vân T Thanh Tâm - đóng góp : 4.000.000 đ . Tổng cộng : Ngày 30/11/2021 Thư Viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù quyên góp vận động từ ân nhân cho Chương trình Trao Học Bổng Ánh Sen cho học sinh mù năm 2021 số tiền mặt : 246.000,000 đồng tương đương 123 suất học bổng cho học sinh mù năm 2021 (Một suất học bổng là 2.000.000 VND / Hai triệu đồng )
4 HỌC BỔNG HƯỚNG DƯƠNG CHO SINH VIÊN MÙ Xem danh sách ân nhân 2021-02-05 2021-11-06 TRAO HỌC BỔNG HƯỚNG DƯƠNG CHO 46 SINH VIÊN MÙ - (Năm 2020) - Nhà Tài trợ: Ông Phạm Đức Trung Kiên Đã cho 1 SUẤT HỌC BỔNG TRỊ GIÁ : 5.000.000 VND 46 suất x 5.000.000 đ = 230.000.000 đồng TỔNG TIỀN LỄ TRAO HỌC BỔNG HƯỚNG DƯƠNG NĂM 2020 ( 230.000.000 TRIỆU) (Hai trăm ba mươi triệu đồng) Và Ông Kiên Tặng 8 LAPTOP CHO 8 EM TÂN SINH VIÊN MÙ - 1 CÁI LAPTOP MỆNH GIÁ 2.315,000 VND TƯƠNG ĐƯƠNG 100 USD TỔNG TIỀN CHI PHÌ USD MUA LAPTOP KHÔNG MÀN HÌNH CHO 8 TÂN SINH VIÊN MÙ NĂM 2020. (100 x 8 = 800.00 USD) tương đương MỆNH GIÁ TIỀN vnd là : 18.520.000 ĐỒNG