top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

  • BẠN VUI LÒNG BẤM DANH MỤC SÁCH NÓI 
  • TIẾP THEO BẠN CHỌN THỂ LOẠI SÁCH - TÌM CUỐN SÁCH BẠN CẦN NGHE NHA
  • - BẠN CÓ THỂ GÕ TÊN TỰA SÁCH CẦN TÌM (Ô TÌM KIẾM ) BẤM TÌM KIẾM 
  • CHÚC BẠN NGHE SÁCH VUI VẺ