top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Quà Tặng Diệu Kỳ

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TPHCM ấn hành 2004

Quà Tặng Diệu Kỳ
Tác giả: Spencer Johnson .M.D /Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Thị Kim Nhung tổng hợp và biên dịch
Nhà xuất bản : Tổng Hợp TPHCM ấn hành 2004
Người đọc : Bá Trung
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 42
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Câu chuyện về quà tặng diệu kỳ (9nThe Present) - track 3 : Sống cho hiện tại - Track 4: Học từ quá khứ - Track 5: Lên kế hoạch cho tương lai

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM