top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Đêm Trắng

Nhà Xuất Bản NXB Lao Động Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây ấn hành

Đêm Trắng
Tác giả: Phedor Dostoevski / Người dịch : Đoàn Tử Quý
Nhà xuất bản : NXB Lao Động Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Đông Tây ấn hành
Người đọc : Hoàng Quân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 34
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Người dịch / Đêm thứ nhất - Track 2 : Đêm thứ hai - Track 3 : Câu chuyện của Naxtenca - Track 4 : Đêm thứ tư

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM