top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tuyển Tập Lý Quang Diệu Bàn về cầm quyền Quản Lý Cuộc Đời
Tác giả: Janice Tay / Ronald Kow / Người dịch: Nguyễn Khang Nam An
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành năm 2018
Người đọc : Ngọc Hiếu
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 46
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lý Quang Diệu Bàn về cầm quyền - Track 2 : Về phe đối lập - Track 3 : Lý Quang Diệu bàn về quản lý - track 4 : Lý Quang Diệu bàn về cuộc đời

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM