top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Marie Curie - Một Đời Hy Sinh Cho Khoa Học

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TPHCM Ấn Hành

Marie Curie - Một Đời Hy Sinh Cho Khoa Học
Tác giả: Nguyễn Thế Tài
Nhà xuất bản : Tổng Hợp TPHCM Ấn Hành
Người đọc : Thủy Tiên
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 31
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Mở Đầu - Track 2 : Chương 3: Sống tại Paris - Track 3 : Chương 4: Giai đoạn 1898-1906 - Track 4 : II./ Vinh Quang Khoa Học - Track 5 : Chương 5: Giai đoạn 1906-1914 - Track 6 : Chương 6: Giai đoạn 1914 - 1918

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM