top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Không phải huyền thoại

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành .

Không phải huyền thoại
Tác giả: Hữu Mai
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Trọng Thanh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 130
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu , Không phải huyền thoại - mà là trí tuệ con người - Track 2 : Chương 3: Cứ đi rồi sẽ thành được - Track 3 : Chương 4: Trùng độc chiến - Track 4 : Chương 5: Huấn lệnh đặc biệt - Track 5: Chương 6: Quân tiên phong - Track 6: Chương 7: Bước ngoặc - Track 7: Chương 8: Đánh điểm diệt Viện - Track 8 : Chương 9: Hai mặt trận - Track 9: Chương 10: Chuyển Hướng - Track 10 : Chương 12: Mất mục tiêu - Track 11: Chương 14: Bàn cờ chiến cuộc - Track 12: Chương 15: Nava - Track 13: Chương 16: Tiếng hát - Track 14: Chương 17: Kéo Pháo - Track 15: Chương 18: Marathon mùa xuân - Track 16: Chương 19: Chọn cách đánh - Track 17: Chương 20. Trận địa chiến hào - Track 18 : Chương 21: trước nagy2 n - track 19: Chương 22: Phép thử Hilam - Track 20: Chương 23: Phân khu Bắc - Track 21: Chương 24: Cjie61n hào B - Track 22:Chương 25, Pháp thử thứ hai - Track 23: Tại Sở chỉ huy chiến dịch - Track 24: Chương 26: Nava và cô nhi - Track 25: Chương 28: Trận chiến sân bay - Track 26: Chương 29 : Từ Vato đến Condo - Track 27 : Chương 30, Đợt tiến công cuối cùng - Track 28 : Chương 31: Điện Biên Phủ, 50 năm sau

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM