top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Nam Hải Dị Nhân

Nhà Xuất Bản Trẻ và NXB Hồng Bàng ấn hành

Nam Hải Dị Nhân
Tác giả: Phan Kế Bính - Lê Văn Phúc : Hiệu Chứng
Nhà xuất bản : Trẻ và NXB Hồng Bàng ấn hành
Người đọc : Thủy Tiên
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 47
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời nhà Xuất Bản - track 2: Chương thứ 2: Các bật danh nhân : Lý Thường Kiệt - Track 3 : Phạm Đình Trọng - track 4 : Chương thứ 3: Các bật danh hiền : Mạc Đỉnh Chi - Track 5 : Chương thứ 4 : Các bật văn Tài: Nguyễn Hiền - Track 6 : Chương thứ 5: Các bật mãnh tướng: Lê Phụng Hiểu - Track 7:Chương thứ 6 : Các vị thần linh ứng: Sử Đồng Tử - Track 8: Chương thứ 7 : Các Vị Tiên Thích: Từ Thức - Track 9: Chương thứ 8: Các người có danh tiến: Ngô Soạn

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM