top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học

Nhà Xuất Bản Giáo Dục ấn hành năm 1997

Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học
Tác giả: Nguyễn Phong Nam
Nhà xuất bản : Giáo Dục ấn hành năm 1997
Người đọc : Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 31
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học - Track 3 : Xung quanh vấn đề tác giả truyện Lục Vân Tiên - Track 4 : Con người đạo đức trong thế giới nghệ thuật của Nguyễn Đình Chiểu - Track 5 : Ở Tác phẩm này Nguyễn Đình Chiểu hình dung bọn tôi phạm về Y nghiệp là một bất nhân bất nghĩa - Track 6 : Dương Từ, Hà Mậu đã nhận ra cái hình hài đau khổ của các bật tiền bối - Track 7 : Ngôn ngữ truyện Nôm Nguyễn Đình Chiểu

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM