top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

NGUYÊN PHI Ỷ LAN

Nhà Xuất Bản Thanh Niên ấn hành Năm 2007

NGUYÊN PHI Ỷ LAN
Tác giả: Huỳnh Cư
Nhà xuất bản : Thanh Niên ấn hành Năm 2007
Người đọc : Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 34
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Chương 1: Lại một mùa xuân nữa trôi qua trên đất Thổ Lỗi - Track 2 : Vừa bãi triều vua Lý Thánh Tông ngự trên chiếc xe mạn ngọc giành riêng cho mình trở về từ tuần thứ hai cung Thúy hoa để nghỉ ngơi - Track 3 : Chương 4: Hoàng hậu Thượng Vương lần nữa sinh công chúa - Track 4 : Chương 5: Ở hành cung Khải Định xem Vân Ngạch trở về, chưa kịp ăn xong quả cam thị nữ vừa dâng lên, Vua Lý Thánh Tông đã được viên nội giám tâu : Có quan Thái sư Lý Đạo Thành xin vào bệ kiến - Track 5 : Ỷ Lan cùng các cung nữ đến Điện Thiên An cũng là lúc quân cấm vệ, phủ vệ từ 4 cửa trùng trùng điệp điệp tay lăm lăm binh khí rầm rầm tiếng vào Sơn Long Trì

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM