top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Những Trạng Nguyên Đặc Biệt Trong Lịch Sử Việt Nam
Tác giả: Nhóm Tri Thức Việt Biên soạn
Nhà xuất bản : Thời Đại ấn hành
Người đọc : Thiên Ân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 36
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu .../ Lê Văn Thịnh khai hoa Đại Việt - Track 2 : Nguyễn Hiền trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam - Track 3 :Bạch Liêu trạng nguyên khai khoa xứ Nghệ - Track 4 :Trạng nguyên Lý Đạo Tái - Track 5 : Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi - Track 6 :Trạng lợn Nguyễn Nghiêu Tư - Track 7 :Trạng nguyên Vũ Kiệt - Track 8 :Trạng me Nguyễn Giản Thanh - Track 9 : Lưỡng quốc trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM