top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Những Nhà Cải Cách Việt Nam

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2009

Những Nhà Cải Cách Việt Nam
Tác giả: Lê Minh Quốc
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành năm 2009
Người đọc : Quang Điền
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 31
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Lý Công Uẩn - Track 3 : Trần Thủ Độ - Track 4 : Hồ Quý Ly - Track 5 : Lê Thánh Tông - Track 6 : Lương Đắc Bằng - Track 7: Giáp Hải - Track 8 : Nguyễn Quý Đức - Track 9 : Trịnh Cương - Track 10: Bùi Sĩ Tiêm - Track 11: Nguyễn Cư Trinh - Track 12 : Phạm Phú Thứ - Track 13: Đặng Huy Trứ - Track 14 : Nguyễn Trường Tộ - Track 15 : Bùi Viện - track 16 : Nguyễn Lộ Trạch - Track 17 : Trần Quý Cáp - Track 18 : Nguyễn Văn Linh

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM