top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Phan Đình Phùng – Một Vị Anh Hùng Có Quan Hệ Đến Lịch Sử Hiện Thời
Tác giả: Đào Trinh Nhất, Nguyễn Huy Thắng Sưu tầm và giới thiệu
Nhà xuất bản : Văn Hóa - Văn Nghệ ấn hành
Người đọc : Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 27
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Về tác phẩm Phan Đình Phùng – Một Vị Anh Hùng Có Quan Hệ Đến Lịch Sử Hiện Thời. Sách này do Nhà Xuất Bản Cao Xuân Hữu - Hải Phòng in năm 1936. - Track 2 : III./ Ra làm quan - Track 3: IV./ Việc loạn lạc ở trong Triều sau khi Vua Tự Đức mất - track 4: V./ Vua thua chạy dài - Track 5: VI./ Thời thế tạo anh hùng - Track 6 : VIII./ Cao Thắng - Track 7:X./ Núi Vụ Quan - Track 8: XII>/ Một người đàn bà - Track 9: XIII./ Vie5c Bắt Tuần Phủ Đinh Nho Quan - Track 10 : XV./ Hoàng Cao Khải - Track 11: XVI./ Nguyễn Thân - Track 12: X.VIII/ Thiếu chút nữa Cụ Phan bị bắt sống - Track 13 : XX./ Ba chìm bảy nổi chín linh đinh

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM