top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Phan Thanh Giản - Nỗi Đau Trăm Năm

Nhà Xuất Bản Hồng Đức ấn hành

Phan Thanh Giản - Nỗi Đau Trăm Năm
Tác giả: Hoàng Lại Giang
Nhà xuất bản : Hồng Đức ấn hành
Người đọc : Nam Dương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 44
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : 3/- Bảo Thạnh vẫn như xưa, khô cằn và nghèo khó bao nhiêu năm tháng qua đi - Track 3 : 6/- Cái tin thân sinh qua đời khiến Phan Thanh Giãn đang ở điện thái hòa nước mắt bổng chảy ròng - Track 4 : 8/ Phan Thanh Giãn và ông thử trở dậy lúc tờ mờ sáng - Track 5 : 10/ Trung tướng - Track 6 : 12/- Người thứ hai, Phan Thanh Giãn và Lâm Duy Hiệp muốn gặp là Trương Vĩnh Ký - Track 7 : 13/- Điều phan Thanh Giãn lâu nay phấn đấu một Hòa Ước giao hảo với người Tây Phương đã được chính tay ông ký - Track 8 : 14/- Trước khi ra Huế Phan Thanh Giãn đến thăm ông Dĩ Thử - Track 9 : 16/- Mãi sau này Phan Thanh Giãn mới hiểu rằng giữa lúc ông cùng Trần Tiển Thành , Phan Huy Vịnh, Thương Nghị với Ovarest hòa ước mới - Track 10: Phan Thanh Giãn đáp: Chính Phủ Pháp không vị lý lẻ nào ...

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM