top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Thi Hào Nguyễn Du Từ Thơ Chữ Hán Đến Kiệt Tác Truyện Kiều
Tác giả: Biên soạn: PGS.TS Nguyễn Hữu Sơn
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Như Minh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 38
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Phần 1: Thi hào Nguyễn Du. Những đều trong thấy mà đau đơn lòng - Track 2 : 2/- Xu thế lược giản cốt truyện, nhân vật, sự kiện, tình tiết, Khi chuyển đổi từ tác phẩm văn xuối tự sự tới truyện thơ in đậm sắc thái trữ tình - Track 3 : Phần 2: Bàn về thơ chữ Hán và văn chiêu hồn, Truyện Kiều - Track 4 : Long Thành cầm giả ca - Track 5 : Sở kiến hành, những điều trông thấy - Lê Bảo - Track 6 : Điển hình hóa trong Truyện Kiều - Nguyễn Lộc - Track 7: Cá biệt hóa ở màn Thúc Sinh từ biệt Thúy Kiều - Phan Huy Dũng - Track 8 : Kim Trọng trở lại vườn Thúy - Lê Bảo - Track 9 : Phần 3: Một số đề tập làm văn và bài văn tham khảo

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM