top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Thi Nhân Việt Nam (1932 - 1941)- Người đọc: Hồng Hà

Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành năm 2011.

Thi Nhân Việt Nam (1932 - 1941)- Người đọc: Hồng Hà
Tác giả: Hoài Thanh , Hoài Chân
Nhà xuất bản : Văn Học ấn hành năm 2011.
Người đọc : Hồng Hà
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 52
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản- Track 2: Tản Đà - Track 3 : Một thời đại vừa chẵn 10 năm - Track 4 : Thế Lữ - Track 5 : Thanh Tịnh - Họ Trần sinh ngày 12/12/1913 - Track 6: Xuân Diệu (Họ Ngô sinh ngày 2/1917) Hà Tĩnh - Track 7: Huy Cận - Track 8 : Xuân Tâm chính tên là Phan Hạp) - Track 9 : Đoàn Văn Cừ - Track 10: Hàn Mạc Tử - Track 11: Chế Lan Viên - Track 12 : Thái Can - Track 13:Quách Tấn - Track 14: Lưu Trọng Lư - Track 15: Phan Văn Dật - Track 16 : Hàng Phương - Track 17 : Nguyễn Đình Thư - Track 18: Lời Cuối Sách

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM