top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Trần Nhân Tông

Nhà Xuất Bản Thuận Hóa ấn hành

Trần Nhân Tông
Tác giả: PGS.TS Lê Cung. Chủ Biên -/ TS Trần Thuận Thạc Sĩ : Hoàng Chí Hiếu
Nhà xuất bản : Thuận Hóa ấn hành
Người đọc : Luyên Xuyến
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 39
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu . Chương 1. Tuổi trẻ Trần Nhân Tông - Track 2 : Chương 2. Trần Nhân Tông với sự nghiệp giữ nước - Track 3 : 2/- Trần Nhân Tông với cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên 1287-1288 - track 4 : 3/- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi - Track 5 : Chương 3. Trần Nhân Tông với sự nghiệp dựng nước và mở nước - Track 6 : Chương 4. Trần Nhân Tông với thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Track 7 : 3/- Trần Nhân Tông người sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Track 8 : 5/- Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM