top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

D. Trump - Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành .

D. Trump - Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc
Tác giả: Donald Trump Meredith McIver, / Người dịch : Võ Công Hùng
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : MC Quốc Bình
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 55
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Cảm Ơn ! - Track 2 : 7/- Hãy đón đợi các vấn đề và bạn sẽ sẵn sàng khi chúng đến - Track 3 : 12/- Can đảm không phải là sự thiếu vắng nổi sợ hãi. Can đảm là sự chinh phục nổi sợ hãi - Track 4: 18-/ Nếu bạn nghĩ bạn có thể hoàn thành một dự án 6 năm . chỉ trong 6 tháng nhiều khả năng bạn có thể làm được - Track 5 : 26/- Đừng trở nên tự mãn cho rằng mình không thể mắc lỗi là cách tuyệt hảo để bạn đến sai lầm tai hại. - Track 6 : 33/- Công thức bốn bước của D.Trump

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM