top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Vua Duy Tân 1916

Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành năm 2014

Vua Duy Tân 1916
Tác giả: Nguyễn Trương Đàn
Nhà xuất bản : Văn Học ấn hành năm 2014
Người đọc : Hồng Hà
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 27
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Chương 3: Những Vấn đề còn tồn nghi xung quanh cuộc đời và sự nghiệu đấu tranh yêu nước của Vua Duy Tân - Track 3 : 8-/ Bản án Vua Duy Tân là như thế nảo? và hiện đang ở đâu? - track 4 : Phần thứ 2 Tài liệu mới về sự nghiệp yêu nước của vua Duy Tân - Track 5: Chương 2: Bức Chiếu kêu gọi khởi nghĩa tháng 5 năm 1915 - Track 6 : Chương 4: Vua Duy Tân xuất cung tham gia khởi nghĩa - Track 7: Chương 5: Bức chiếu kêu gọi khởi nghĩa ngày 29 /4/1916. - Track 8 : Chương 7: Cuộc Tụ Nghĩa tr6n dòng Hương Giang - Track 9: III./ Quá Trình Khai Thác và Dụ dỗ khi nhà vua bị giam cầm ở nhà giam Mang Cá - Track 10: Chương 9: Bản án Vua Duy Tân và những nhà yêu nước - Track 11: Chương 11: Những Ngày cuối trước lúc mãi rời xa tổ quốc .

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM