top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hành Trình Về Phương Đông

Nhà Xuất Bản First Nwes & Nhà Xuất Bản Hồng Đức ấn hành

Hành Trình Về Phương Đông
Tác giả: Dr. Baird T. Spalding / Người dịch : Nguyên Phong
Nhà xuất bản : First Nwes & Nhà Xuất Bản Hồng Đức ấn hành
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 97
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Mở đầu - Track 2 : Chương 1: : Một Người Ấn lạ kỳ - Track 3 : Chương 2: Người Đạo sĩ thành - track 4: Chương 3: Khoa học thự nghiệm - Track 5: Nhưng chính ông đề cập đến thượng đế - Track 6: Chương 4 : Trên đường Thiên Lý - Track 7: : Chương 5: Thành phố thiên liêng - Track 8: Chương 6: Những sự kiện huyền bí - Track 9: sau đó chúng tôi tìm đến bác sĩ - Track 10: Chương 7 : Vị Đạo sĩ - Track 11: Chương 8: Đời sống siêu nhân loại - Track 12: Chương 9: Cõi vô hình - Track 13: Những người chết nhận thức về đời sống mới ra sao? - Track 14: Ông nói đến vô minh - Track 15: Chương 10: Hành Trình Về Phương Đông

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM