top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ông già Khốt-ta-bít

Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành

Ông già Khốt-ta-bít
Tác giả: Lazar Lagin / Người dịch: Minh Đang Khánh
Nhà xuất bản : Văn Học ấn hành
Người đọc : Trung Nghị
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 52
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Đôi nét về tác giả - Track 2: Chương 1: Buổi sáng bất thường - Track 3: Chương 4: Cuộc thi môn địa lý - Track 4: Chương 5: Ông Khốttabít giúp đỡ Vônca lần thứ hai - Track 5: Chương 8: - Chương nối tiếp ngay chương trước - Track 6: Chương 13: Phỏng vấn người thợ lặn hạng nhẹ - Track 7: Chương 18: Xin làm quen - Track 8: Chương 21 : Ai là người giàu nhất? - Track 9: Chương 24: Ông già Khốttabít và Xiđôrêli - Track 10: Chương 26: Trong chương này, chúng ta hãy quay về một chốc với cậu bé sủa gâu gâu - Track 11: Chương 29: Vẫn ba ông cháu và Hari Oandenđalét - Track 12: Chương 33:Những chiếc vé thừa - Track 13: Chương 39: Chuyện là thường ở đồn công an - Track 14: 44: Trên tàu Ôma thân yêu - Track 15: Chương 47: Ông Khốttabít biến mất rồi lại trở về - Track 16: Chương 50: Ông ấy đấy, chính xinho già này - Track 17: Chương 53:Cuộc náo động tại Cục Tham quan Trung ương - Track 18: Chương 56: Cái gì cản trở giấc ngủ? - Track 19: Chương 59: Xêliam alâycum, chú Ôma thân yêu - Track 20: Chương 61: Những thành quả của quang học đôi khi dẫn đến cái gì?

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM