top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tuyển Truyện hay Dành cho Thiếu Nhi - Tổ Mẫu Làng Hoa

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2013.

Tuyển Truyện hay Dành cho Thiếu Nhi - Tổ Mẫu Làng Hoa
Tác giả: Nguyễn Văn Sang
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành năm 2013.
Người đọc : Ngọc Hiếu
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 73
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Phần 1: Gia Đình Mới. - Track 2 : Phần 5: Làng Hoa - Track 3: Phần 6: Giành Lại Miếu Làng - Track 4: Phần 7: Bắt Ma - Track 8: Phần 9: Tổ Mẫu Làng Hoa dâng Đàm

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM