top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Trăng Nước Chương Dương

Nhà Xuất Bản Kim Đồng Ấn hành

Trăng Nước Chương Dương
Tác giả: Hà Ân
Nhà xuất bản : Kim Đồng Ấn hành
Người đọc : Quang Điền
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 75
Thông tin chi tiết :

- Track 1: “Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù” Thái bình nên gắn sức, Non nước vẫn nghìn thu - Trần Quang Khải. - Chương 1: Khi Trần Quốc Tuấn từ vùng đầm lầy Màn Trò ra đến cái bãi Xa bồi bên bờ Thiên Mạc. Trời đã sang nữa đêm về sáng - Track 2 : Trên đoạn đường ngắn vài chục bước chân Hoa Xuân Hùng kể cho Hoàng Đỗ nghe chiến công của anh em Yết Kiêu. - Track 3: Chương 2: Tới trưa Gia Tượng dẫn lính Hỏa đầu bưng mâm rượu vào tướng hổ hầu cơm Trần Quốc Tuấn . - Track 4 : xế chiều Yết Kiêu sang sông viên tướng Trạo Nhi đến yết kiến Trần Quốc Tuấn - Track 5: Chương 3: Cuối canh 2: Trung Thành Vương và những gia tướng hầu vệ sang sông - Track 6: Mờ sáng đoàn quân nhỏ có đến ngã ba có nẻo rẽ vào vùng đầm, họ gặp một ngũ lính thám mã của giặc cấm trại bên vệ đường, ngựa của chúng không tháo yên nhưng lính giặc trãi chăn lông cừu ngủ bên một đống lửa đốt để đuổi muỗi.

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM