top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tuyển tập Truyện Ngắn Hay Thế Giới Dành Cho Thiếu Nhi - Tập 3
Tác giả: Nhiều Tác Giả / Trần Hoài Dương . Nguyễn Chí Công Tuyển chọn
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Thanh Trúc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 52
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : F.M. Dostoievski 1821 - 1881 - Track 2 : Rainer Maria Rilke (1875-1926) - Track 3 : France 1903-1966 Track 4: Marcel Pagnol (1845-1974) - Track 5 : V.A. Oxeeva (Nhà văn nổi tiếng Người nga , chuyên viết cho Thiếu Nhi) - Track 6 : Vilis Lacis (1904-1966) - Track 7 : Andrei Makine (Nhà văn Pháp Gốc Nga, nổi tiếng sinh ngày 10/9/1957 từng theo học các trường Đại học Tổng Hợp. .. ) - track 8: Santo Pherenx (nhà văn nổi tiếng người Hungrary sinh năm 1927 ) - Track 9: Marcel Ayme (1902- 1967)

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM