top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Vua Hàm Nghi Một Tâm Hồn Việt Ở Chốn Lưu Đày

Nhà Xuất Bản Thuận Hóa Nhóm Bạn Cố Đô Huế

Vua Hàm Nghi Một Tâm Hồn Việt Ở Chốn Lưu Đày
Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân
Nhà xuất bản : Thuận Hóa Nhóm Bạn Cố Đô Huế
Người đọc : Thủy Tiên
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 29
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói Đầu - track 2. Chương 4: Vua Hàm Nghi lập Gia đình - Track 3 : Phần 2: Nghiên cứu và Dư Luận - Track 4: Phần 3. Phản Biện - Track 5 : Chuyện chẳng đặng, D8u2ng. - Track 6 : Bài báo đi tìm mộ Vua Hàm Nghi. Một vài chi tiết lịch sử cần phải xem lại

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM