top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ý Chí Sắt Đá

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 2000

Ý Chí Sắt Đá
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 2000
Người đọc : Trung Nghị
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 40
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Huyền Trang và công cuộc thỉnh Kinh vô tiền tháng hậu của nhân loại - Track 2: 1254-1323 Một nhà mạo hiểm Ý làm Quan ở Trung Hoa và viết tác phẩm để 500 năm sau mới xuất bản - Track 3: 1480-1521. Người thứ nhất đã đi vòng quanh thế giới - Track 4: 1888-1935. Một ông Vua không muôn của Ả rập tự đài đọa tấm thân để nhắc nhở các chiến khách phải giữ kín - Track 5 : 1757-1834. (1759-1807) Những người tư các như vậy sẽ lưu hương muôn thưở - Track 6 : Ngày 10 tháng 8 quân chúng lại tấn công

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM