top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Đối Thoại Với Banki moon

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành .

Đối Thoại Với Banki moon
Tác giả: Tom Plate / Người dịch: Lê Quang Minh
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 45
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Giáo Sư Tom Plate là tác giả của chính cuốn sách thể loại phi hư cấu trong đó có cuốn lời tự thú của một nhà báo mỹ năm 2007, đối thoại với LÝ Quan Dịu năm 2010 - Track 2: Không cuộc điện nào phải chờ - Track 3: Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo - Track 4 : Những cuộc điện thoại với ông Powell - Track 5 : Quyền lực không phải là vĩnh cửu - Track 6 : Người theo bước Mandela - Track 7: Ông Ban và phụ nữ - Track 8 : Sếp của tất cả các sếp - Track 9: Bất công với Nhật Bản - Track 10: Giấc mơ đứt quãng - Track 11: Lời tạm biệt hoàn hảo

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM