top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tây Nguyên Vùng Đất Và Con Người

Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân ấn hành

Tây Nguyên Vùng Đất Và Con Người
Tác giả: nhiều tác giả
Nhà xuất bản : Quân Đội Nhân Dân ấn hành
Người đọc : Xuân Hùng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 48
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu. - Track 2: 3/- Một số thắng cảnh ở Tây Nguyên - Track 3: Phần thứ hai: Văn hóa truyền thống các dân tộc ở Tây Nguyên - Track 4: Dân tộc Cơ Ho - Track 5 : Dân tộc Bru Vân Kiều tên gọi khác Mang Cong, Trì, Khùa - Track 6: 2/- Đặc điểm các dân tộc phía Bắc di cư đến sinh sống ở Tây Nguyên - Track 7 : 2/- Một số phong tục, tập quán các dân tộc ở Tây Nguyên - Track 8 : 3/- Phong tục tập quán chủ yếu của người Kinh và các dân tộc khác di cư đến Tây Nguyên - Track 9 : 6/- Lễ hội đâm trâu - Track 10 : 4/- Một số công trình kiến trúc văn hóa và điêu khắc các dân tộc Tây Nguyên - Track 11: 2-/ Âm nhạc dân gian của các dân tộc Tây Nguyên

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM