top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Trên Đường Về Nhớ Đầy

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành .

Trên Đường Về Nhớ Đầy
Tác giả: Dương Thành Truyền
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 45
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Riêng tặng dâng cùng Bơ Phờ . 25 năm qua đã dành cho tôi mọi thứ để có thể lên đường thực hiện những chuyến đi xa . Cái Duyên Bạn Đường - Track 2: Tháng 3 năm 2004. Đông Dương, Nối Vòng Tay Lớn - Track 3: Xuân Sơn Thu Thủy - Track 4 : Tháng 3 năm 2003. Mùa Xuân lên núi Phật - Track 5: Tháng tư năm 2006 Lý Bạch Cố Cư - Track 6 : Những Khối Đa Chiều - Track 7: Tháng 5 năm 2009. Bóng đá Anh , Tây Du Ký - Track 8 : Tháng 10 năm 2012 Khi Sách họp chợ

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM