top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Thăm Dò Vũ Trụ

Nhà Xuất Bản Lao động Xã Hội ấn hành năm 2007

Thăm Dò Vũ Trụ
Tác giả: Biên soạn : Nam Việt
Nhà xuất bản : Lao động Xã Hội ấn hành năm 2007
Người đọc : Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 35
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Nói đầu - track 2 : Mặt trời có quay quanh chính nó? , giống như các hành tinh khác mặt trời cũng quay quanh chinh nó - Track 3: Có những phát hiện mới gì về Sao Hỏa? - Track 4 : Có phải các hành tinh đều ở gần đường hoàng đạo - track 5: Những tiểu hành tinh có là mối nguy hiểm của trái đất? - Track 6: Làm thế nào để biết được Lỗ đen? - Track 7 : Thiên Văn Học được bắt đầu như thế nào? - Track 8 : Phi thuyền vũ trụ và máy bay hàng không vũ trụ là phương tiện đón đưa các nhà phi hành vũ trụ , còn trạm không gian mới là nơi các nhà phi hành làm việc và sinh hoạt

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM