top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Khúc Tiêu Đồng – Hồi Ký Của Vị Quan Triều Nguyễn
Tác giả: Hà Ngại
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 63
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Ông Hà Thược tự Hà Ngại, sinh na9m 1890 làng Phú Quý, Na khom, nay là thôn Na Khom Xã Điện Quan Huyện Điện Bàn , Tỉnh Quãng Nam , ông Hà Ngại là cháu đời thứ 13 dòng dõi hà Phước thuộc tộc Hà ở Quãng Nam - Track 2: Cha tôi học giỏi nhưng thi không đỗ. Sau làm lý trưởng , cai tổng - Track 3 : Năm tôi lên 15 tuổi người làng Phú Thứ rước ông nội tôi dạy học tại nhà ông Bá Hộ NHu - Track 4 : Thi Hội cũng thi ở trường thi Hương Huế - Track 5 : Triều Đình Huế có đặt 6 bộ : Lại, Hộ, LỄ , Binh, Hình, Công - Track 6 : Vùng tôi ở là vùng có tiếng trù phú - Track 7: Gia đình tôi xưa nay vẫn theo đòi Nha học - Track 8 : Nhà ông NHạc tôi ở THạnh Mỹ tuy khác làng nhưng cách nhà tôi chỉ dưới hai cây số ngàn - Track 9 : Tháng 6 năm 1916. Tôi lại ra Huế hạch vào trường Hậu Bổ, được đỗ thứ 6. - Track 10 : Quyển thứ 2, sau đó tôi được bổ vào học tập chính sự ở Tỉnh Bình Định , dưới quyền của Tổng đốc Võ Liêm. - Track 11: Ở Bình Định vào thời ấy dân lương, dân giáo kiện nhau luôn và kết cuộc dân giáo hay được kiện sở dĩ có hậu quả ấy nhờ các cha, các cố giúp đỡ - Track 12 : Lúc ấy tôi thấy trong hạt B.C bọn thanh thiếu niên thất học nhiều quá - track 13: Ngày kia, Lý Hương làng T.B huyện Phù Cát trình rằng : Khóc sông thuộc địa phận làng ấy có thay người chết đuối xin phái khán - Track 14 : Ở Yên Định có núi Đồng Cổ, - Track 15 : Lúc ấy các ban làng chơi ở Huế, có người yeu cầu bà Phủ Thắng chủ một nhà cô đầu nổi tiếng ở Thanh Hóa, đem các cô Hầu vào Huế hành nghề. Bà Phủ ưng thuận - Track 16 : Lúc ấy có quan Tri phủ Thiệu Hóa , cử nhân xuất thân tính tình hiền lành - Track 17: Tôi có hẹn quý độc giả là khi ở Thiệu Hóa cũng có vài kỷ niệm Cô Đầu - Track 18 : Theo thủ tục hành chánh lúc bấy giờ thì ở Phủ, Huyện nhiều việc . Tỉnh ít việc - Track 19 : Sáng sớm ngày kia, thấy ông Cò người Pháp đến mời tôi qua tòa cho công sứ bàn việc gấp

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM