top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Truyện Kiều

Nhà Xuất Bản NXB Văn Học ấn hành năm 2008

Truyện Kiều
Tác giả: Nguyễn Du/ Đào Duy Anh Khảo Chứng. Hiệu Đính, Chú Giải
Nhà xuất bản : NXB Văn Học ấn hành năm 2008
Người đọc : HƯỚNG DƯƠNG
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 10
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Trăm năm trong cõi người ta , chữ Tài , chữ Mệnh khéo là ghép nhau . Trãi qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sách tư phong , trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. - Track 2 : Ngần ngừ nàng mới thưa rằng, thói nhà băng tuyết chất hằng vĩ phong - Track 3 : Ngại ngùng rợn gió e sương - Track 4: Những là, lạ nước, lạ non - Track 5 : Khi sau phong gấm rũ là - Track 6: Kể chi những nổi dọc đường - Track 7: Bước ra một bước một vừng trông xa - Track 8: Nghỉ mình lúng đất xảy chân - Track 9: Việc nàng báo phục vừa rồi, Giác Duyên vội đã gửi lời từ qui - Track 10: Khóc than kể hết hết niềm tay. Chàng ơi biết nổi nước này cho chưa - Track 11: Phần Ch1 Giải - Track 12 : Chầy xương chưa nện cầu lam - Track 13: Bên thì mấy Ả mày ngài - Track 14 : Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh - Track 15 : Sông Thương chẳng vẹn chữ Tòng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM