top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Hà Nội Nghìn Xưa

Nhà Xuất Bản Hà Nội ấn hành năm 2009

Hà Nội Nghìn Xưa
Tác giả: GS. Trần Quốc Vượng – Vũ Tuân Sán
Nhà xuất bản : Hà Nội ấn hành năm 2009
Người đọc : Trung Nghị
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 18
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Phần Thứ Nhất - Non nước Hà Nội - Track 2 : Phần Thứ Hai - Hà Nội thời dựng nước - Track 3: Phần Thứ Ba - Hà Nội cổ, 1000 năm đấu tranh giành lại nước - I/. Hà Nội thời đại Hai Bà Trưng - Track 4: II./ Hà Nội thời Tiền Lý - Track 5: III. / Hà Nội thời Bố Cái Đại Vương - Track 6 : IV. Tháng năm mùa hè năm 905, thế kỷ X: Hà Nội cổ sạch bóng thù - Track 7: V. Từ Cổ Loa, qua Hoa Lư, đến Thăng Long - Track 8 : Phần Thứ Tư - Thăng Long đời Lý - Track 9: 7/- Phương phố kinh thành - Track 10 : 12/- Một vài chân dung người Thăng Long đời Lý - Track 11: Phần Thứ Năm - Thăng Long đời Trần - Track 12 : 5/- Thăng Long kháng chiến chống Mông - Nguyên - Track 13 : Phần Thứ Sáu - Sinh hoạt văn hóa ở Thăng Long buổi Lý - Trần - Track 14 : Phần Thứ Bảy - Thăng Long buổi cuối Trần

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM