top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Đồng Bằng Sông Cửu Long – Nét Sinh Hoạt Xưa, Văn Minh Miệt Vườn
Tác giả: Sơn Nam
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Quang Điền
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 13
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Buổi ban đầu, - Track 3 : Thiên nhiên ưu đãi lương thực và thực phẩm - Track 4 : Khi thực dân còn dò dẫm - Track 5 : Giai đoạn khai thác lớn của Pháp đảo lộn trong xã hội - Track 6: Tiếng hò trên sông Hậu - Track 7 : Cải lương ra đời - Track 8: Thể thao phát triển - Track 9: Kết luận - Track 10 : Văn minh Miệt Vườn - Track 11: Giữa hai thế kỷ 19 và 20 - Track 12: Tánh chất phong kiến - Track 13 : Khi miệt vườn trỗi dậy - Track 14 : Nhà có rào sân vườn tượt , ao, đó là quan niệm về cư trú không rie6g gì của người miệt vườn - Track 15: Năm ấy, năm 1923.Chiến sĩ Hào Nguyễn mới 23 tuổi - Track 16 : Văn minh Miệt Vườn qua vùng đất phèn rừng sim la - Track 17: Vài nhận xét để kết luận

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM