top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

219 Danh Nhân Thế Giới

Nhà Xuất Bản Kim Đồng Ấn hành năm 2009

219 Danh Nhân Thế Giới
Tác giả: - Lương Văn Hồng ( Biên Soạn)
Nhà xuất bản : Kim Đồng Ấn hành năm 2009
Người đọc : Như Minh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 61
Thông tin chi tiết :

-- Track 1 : Cùng Bạn Đọc. Danh nhân là những người khổng lồ của thời đại mình, với tài năng và trí tuệ phi thường, tuy nhiên điều khiến họ trở nên bất tử , chính là việc họ luôn tìm cách đem tài năng và trí tuệ ấy đóng góp cho sự phát triển và phồn vinh của đất nước họ dân tộc họ - Track 2 : 19./ Khổng tử sinh năm 551 . Mất 479 trước công nguyên . Nhà Tư tưởng lớn - Track 3 : 35-/ La Quán Trung sinh năm 1330 mất: 1400 - Track 4: 53./ Pierre . Pieo Đại đế , sinh năm 1672 mất: 1725 - Track 5: 74/- Lazzaro Spallazani sinh năm 1729 - Mất : 1799 - Track 6 : 90-/ Heinrich Heine sinh năm 1797 , mất: 1856 - Track 7 : 111/ . Richard Wagner sinh năm: 1813 , mất: 1883 - Track 8 : 131./- Mendeleev , Sinh năm : 1834 , mất: 1907 - Track 9 :150-/ Wilhelm Conrad Rontgen sinh năm 1845 -mất 1923 - Track 10 : 167/- Guglielmo Marconi Sinh năm 1874 - Mất: 1937 - Track 11: 187/- Richard Strauss Sinh năm : 1864 , mất: 1949. - Track 12 : 203./ - Bertolt Brecht sinh năm : 1898 , mất : 1951.

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM