top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Danh Nhân Khoa Học Việt Nam

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành .

Danh Nhân Khoa Học Việt Nam
Tác giả: LÊ MINH QUỐC
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Trung Can
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 14
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2: Cao Thắng Người chế súng theo kiểu Pháp - Track 3: Lương Định Của Bác sĩ đông học, ngưởi tạo ra nhiều giống lúa mới - Track 4 : Đặng Văn Ngữ nhà Khoa Học chế nước lọc.

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM