top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Yêu Người Tử Tù

Nhà Xuất Bản Phương Nam Books và NXB Phụ Nữ ấn hành

Yêu Người Tử Tù
Tác giả: Gong Ji Young. Người dịch: Đặng Nam Giang
Nhà xuất bản : Phương Nam Books và NXB Phụ Nữ ấn hành
Người đọc : Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 10
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Gong Ji Young bắt đầu hoạt động sáng tác từ năm 1988 - Track 2 : Nhật ký buồn .4 - Track 3: Nhật ký buồn .5 - Track 4 : Nhật ký buồn .6 - Track 5: Nhật ký buồn .7 - track 6 : Nhật ký buồn .8 - Track 7 : Nhật ký buồn .9 - Track 8 : Nhật ký buồn .11 - Track 9 : Nhật ký buồn .12 - Track 10 : Nhật ký buồn .13 - Track 11 : Nhật ký buồn .14 - Track 12 : Nhật ký buồn .15 - Track 13 : Nhật ký buồn .16 - Track 14 : Nhật ký buồn .17 - Track 15 : Nhật ký buồn .19.

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM