top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tìm Lại Tình Yêu Cuộc Sống

Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh và Công ty First News ấn hành

Tìm Lại Tình Yêu Cuộc Sống
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản : Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh và Công ty First News ấn hành
Người đọc : Thiên Ân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 8
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Tìm Lại Tình Yêu Cuộc Sống Có những câu chuyện có những con người những hạt giống trong ta . Lời Giới Thiệu, - Track 2 : Gieo luống yêu thương, Vòng tay chở che, 168 trẻ khuyết tật - Track 3 : Dựng nghiệp từng sỏi đá. Anh Kỉệm mù, đào giếng cứu cà phê

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM