top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2003

Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời
Tác giả: Jules Verne / Người dịch: Phan Nam
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành năm 2003
Người đọc : Đồng Linh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 20
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Nói đầu ....... - Track 2 : Chương 1. Lễ Khánh Thành - Track 3: Chương 2. Hòn Đảo "Đa Quốc Gia" - Track 4 : Chương 3. Ba Người Gác Hải Đăng - Track 5: Chương 4. Băng Cướp Kongre - Track 6: Chương 5. Chiếc Thuyền Buồm Tên Maule - Track 7: Chương 6. Trên Vịnh Elgor - Track 8: Chương 7. Hang Đá - Track 9: Chương 8. Sửa Chữa Chiếc Thuyền Buồm - Track 10: Chương 9. Vasquez - Track 11: Chương 10. Sau Lúc Tàu Đắm - Track 12: Chương 11. Bọn Cướp Xác Tàu - Track 13: Chương 12. Lúc Ra Khỏi Vịnh - Track 14: Chương 13. Trong Ba Ngày - Track 15: Chương 14. Chiến Hạm Santa-Fé - Track 16: Chương 15. Đoạn Kết Của Câu Chuyện

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM