top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

MỘT SỢI RƠM VÀNG

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành năm 2001

MỘT SỢI RƠM VÀNG
Tác giả: ĐÀO THẢN
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành năm 2001
Người đọc : Ngọc Hân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 99
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Đây là một tập hợp những bài viết về tiếng Việt mang tính phổ cập , chủ yếu giới thiệu được cái hay cái đặc sắc của ngôn ngữ dân tộc qua nhiều cứ liệu sự kiện trong tiếng nói chung và cả trong các tác phẩm thơ văn nhằm hướng dẫn các bạn trẻ cảm thụ tiếng Việt -- Track 2: Một Sợi Rơm Vàng. Rèn luyện ngôn ngữ cho các em - Track 3: Sợi Rơm Vàng. có nhiều cách thể hiện tính tư tưởng trong văn bản , trong tác phẩm, phụ thuộc vào cách nhìn cái đứng sự lựa chọn khái quát nghệ thuật của tác giả . - Track 4 : Nghĩa và sự chuyển nghĩa của hai từ "Thổ - Phổ" - Track 5 : Quả mơ có hột - Track 6: Hoàng Hôn và Hôn Hoàng - Track 7 : Ai đem nhân hóa mùa xuân - Track 8: Hiệu quả nghệ thuật của chơi chữ - Track 9: Lối phóng đại trong tiếng Việt - Track 10: Khía cạnh nhân văn trong việc dùng sai từ hỗ trợ - Track 11: Câu chuyện tiếp theo về nghĩa - - Track 12: Bù nhìn rơm . Một bài ca dao hiện đại - Track 13: Bao giờ và Bây giờ - Track 14 : Màu đỏ và thơ. Tiếng Sáo thiên thai - Track 15: Điển tích trong văn thơ - Track 16: Màu đỏ và thơ. Thơ và màu sắc , trong thơ màu sắc là chất liệu không bao giờ thiếu - Track 17: Hồn thơ nhật ký sáng mãi những tháng năm - Track 18 : Những nét đặc sắt trong nôn ngữ của Hồ Chủ Tịch - Track 19: Ngôn ngữ tác phẩm từ kể đến tả trong thơ - Track 20: Phong cách ngôn ngữ thơ Nôm - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Track 21: Ai biết tên các anh - Track 22: Cây lúa và tiếng Việt . - Track 23: Đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật thể hiện trong văn xuôi - Track 24: Cây lúa Tiếng Việt và nét đẹp Văn Hóa tâm hồn Việt Nam

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM