top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Danh Nhân Cách Mạng Việt Nam

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành

Danh Nhân Cách Mạng Việt Nam
Tác giả: Lê Minh Quốc
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành
Người đọc : Nguyễn Thị Xuân
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 67
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Phạm Văn Tráng , Nguyễn Khắc Cần, những tiếng bom thức tỉnh hồn nước - Track 2: Duy Tân-Trần Cao Vân xoay trời chuyển đất thử ra tay - Track 3: Địa điểm của cuộc gặp gỡ lịch sữ này cụ thể là ở đâu - Track 4: Lương Ngọc Quyến-Đội Cấn linh hồn của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 - Track 5: Nguyễn Khắc Nhu quyết đem cái chết giục đồng bào - Track 6 : Trước tội ác của thực dân các Đảng Cách mạng đã can thiệp bằng nhiều cách, họ viết báo tố cáo sự bốc lột tàn bạo của bọn mộ phu , rải truyền đơn kêu gọi dân phu biểu tình đình công , khuyên nông dân chớ nghe lời thỉnh dụ của chúng mà bỏ sát nơi rừng thiên nước động - Track 7: Lê Duẩn bản lĩnh thời đại của một nhà chính trị - track 8: Từ thực tế đấu tranh của nhân dân nam bộ trong những năm 1955-1956

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM