top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

STRESS FREE LIVING IN THE 21 st CENTURY - Nghệ Thuật Sống Vui Sống Khỏe Ở Thế Kỷ 21
Tác giả: Dr. Girish Patel / Biên dịch: Phạm Thị Sen , Trần Thế Lâm
Nhà xuất bản : Trẻ và First News ấn hành
Người đọc : Hoàng Ngọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 15
Thông tin chi tiết :

- Track 1; Lời Giới Thiệu - Track 2: Xóa bỏ những ám ảnh tiêu cực từ quá khứ và nổi lo lắng về tương lai - Track 3: Phần 2 - Quản lý tâm trí - Quản lý STRESS - Track 4: Phần 3: Thiền Định Baraza Yoga

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM