top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Lược sử thời gian

Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành .

Lược sử thời gian
Tác giả: Stephen W. Hawking / Người dịch: Cao Chi. Phạm Văn Thiền
Nhà xuất bản : Trẻ ấn hành .
Người đọc : Xuân Hùng
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 17
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Cùng Bạn Đọc. - Track 2 : 2/. Không gian và thời gian - Track 3: 3/. Vũ Trụ Giãn Nỡ - Track 4: 4/, Nguyên Lý Bất Định - Track 5: 6/. Lỗ Đen - Track 6: : 7/. Lỗ đen không quá là đen - Track 7: 8/. Nguồn gốc và số phận của Vũ Trụ - Track 8: 9/. Mũi tên của thời gian - Track 9: 11/. Lý thuyết thống nhất của Vật Lý Học - Track 10: 12/. Kết luận

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM