top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Không Khí Và Nước

Nhà Xuất Bản Giáo dục ấn hành năm 2007

Không Khí Và Nước
Tác giả: Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Tích Tùng
Nhà xuất bản : Giáo dục ấn hành năm 2007
Người đọc : Quang Điền
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 14
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2: Phần 1: Không Khí - Track 3: Phần 2: Nước

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM