top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

BẮC TRUNG BỘ, VÙNG ĐẤT CON NGƯỜI

Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân Ấn hành

BẮC TRUNG BỘ, VÙNG ĐẤT CON NGƯỜI
Tác giả: -- Tổ chức bản thảo Thượng tá, Thạc sĩ: Đinh Văn Thiên; cử nhân: Nguyễn Trung Minh , Trung úy: Hoàng Thế Long
Nhà xuất bản : Quân Đội Nhân Dân Ấn hành
Người đọc : Trung Can
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 22
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Lời Nói Đầu - track 2: Dân tộc Mông - Track 3: II./ Một số di tích Danh Thắng ở Bắc Trung Bộ - Track 4 : Ngã Ba Độc Lập Hà Tĩnh - Track 5 : Lăng mộ LỄ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh - Quãng Bình - Track 6: Căn cứ chốt miếu và hàng rào điện tử Macbarana quản trị - Track 7: Hoàn Thành.. - Track 8: Phần thứ hai: Văn Hóa Truyền thống Các Dân tộc ở Bắc trung Bộ -Track 9: II./ Làng Nghề Truyền Thống ở Bắc trung Bộ - Track 10: III./ Văn Hóa -Ẩm Thực ở Bắc Trung bộ - Track 11: Cam Xã Đoài , Nghệ An - Track 12: Bánh Khoái - Quãng Trị

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM