top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Mười Sai Lầm Chết Người Trong Tiếp Thị - Các Dấu Hiệu Và Giải Pháp
Tác giả: Philip Kotler / Người dịch : Dương Thủy
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : Định Phương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 28
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Tôi đề tặng cuốn sách này cho 6 đứa cháu của tôi ...., những người tôi yêu quý . Lời cảm ơn - Track 2 : Chương 2 - Công ty của bạn không hiểu đầy đủ các khách hàng mục tiêu của mình . Các dấu hiệu, cuộc nghiên cứu khách hàng vừa qua của bạn đã được thực hiện hồi 3 năm trước , KH hiện không mua sản phẩm của bạn ở mức bạn kỳ vọng các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh đang bán tốt hơn - Track 3 : Chương 4 - Công ty của bạn đã không xử lý đúng đắn các mối quan hệ với các đối tác - Track 4 : Chương 7 - Các chính sách sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn cần thắt chặt lại - Track 5 : Chương 9 - Công ty của bạn không được tổ chức tốt để triển khai hoạt động tiếp thị có hiệu xuất và hiệu quả. - Track 6 : Chương 10, Công ty của bạn chưa tận dụng tối đa công nghệ - Các dấu hiệu: Công ty đã sử dụng Internet chỉ ở mức tối thiểu , hệ thống tự động lưu trữ thông tin kh của công ty đã lỗi thời , cty đã không sử dụng phần mềm tự động tiếp thị. Bộ phận tiếp thị thiếu các mô hình hỗ trợ việc ra quyết định

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM