top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Đi Tìm Bản Sắc Tiếng Việt

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành

Đi Tìm Bản Sắc Tiếng Việt
Tác giả: Trịnh Sâm
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : PHƯƠNG ANH
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 93
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu / Đi Tìm Bản Sắc Tiếng Việt là một tập hợp gồm nhiều bài viết đã in trên một số tạp chí , ngoài việc tập trung nghiên cứu đặt trưng ngôn ngữ báo chí , Tác giả còn khảo sát một số vấn đề cụ thể của Tiếng Việt nói chung. Tiếng Việt cho một số phương ngữ miền Nam nói riêng. tái bản lần này được sự đồng ý của tác giả ban biên tập chỉ chọn một số bài được cập nhật phục vụ đông đảo bạn đọc, phù hợp với tuân chỉ của nhà xuất bản - Track 2 :Về từ nậu và Nẩu ở Nam Trung Bộ . Trong đời sống có những cách nói những từ ngữ đi vào kho tàng ngôn ngữ dân tộc mang theo dấu ấn từ địa phương nhất định , dấu ấn đó không chỉ là những từ ngữ chỉ có ở vùng này mà không có ở vùng khác như cây tràm, cây đước, cây bần . Track 3 : Về giác quan thứ sáu - Track1 4: Ẩn Dụ từ tương đồng đến Ánh Sạ - Track 5 : Phần 2 - Ngôn Ngữ, Báo Chí . Tiêu đề và các Bình Dị ngôn ngữ học về tiêu đề/ I,- Đặt Vấn Đề - Track 6 : Cấu Trúc Của Tê Đề Văn Bản Báo Chí - Track 7 : Dẫn đề và liên kết dẫn đề trong diễn ngôn báo chí tiếng Viết - Track 8 : Đặc trưng ngữ vựng của tiêu đề báo chí - Track 9 : Bàn về cách đọc các yếu tố viết tắt - Track 10 : Đặc điểm ngôn ngữ báo chí, nhìn từ hoạt động báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh - Track 11 : PHẦN 3 - Ngôn ngữ, Tác Giả - Nghệ thuật tổ chức văn bản trong thơ, ngụ ý của Phan Văn Trị - Track 12: Nghệ thuật tổ chức văn bản trong truyện cười Bác Ba Phi.

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM