top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CHÍN MƯƠI BA

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành

CHÍN MƯƠI BA
Tác giả: Victor Hugo. / Người dịch: Châu Viên
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành
Người đọc : THỦY TIÊN
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 22
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Giới Thiệu - Track 2 : Quyển 2 - Chiến hạm ClayMore - Track 3 : VI./ TRÊN CÁNH CÂN cÔNG VÀ tỘI - Track 4 : II. / Trí nhớ nông dân sánh với tài Thủ Lĩnh - Track 5 : VI./ Những diễn biến của nội chiến - Track 6 : III./ Con Người ấy cũng có nhược điểm - Track 7 : Quyển 3: Viện Quốc Ước - I,. / Viện Quốc Ước - Track 8 : II./ Marat Trong Hậu - Track 9 : VI./ Linh Hồn đất truyền vào Người - Track 10 : III./ Những binh đoàn nhỏ và những trận đánh lớn - Track 11: IX./ Nhà ngục ở tỉnh nhỏ - Track 12 : XIII./ Hoạt động của lão Hầu Tước - Track 13: III./ Dân quê xì xào - Track 14 : XI./ Những kẻ tuyệt vọng - Track 15: II./ Govan tư lự - Track 16 : II./ Tòa Án Quân Sự

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM