top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

KẺ LÀM NGƯỜI CHỊU

Nhà Xuất Bản VĂN HÓA - VĂN NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH ẤN HÀNH NĂM 2015

KẺ LÀM NGƯỜI CHỊU
Tác giả: Hồ Biểu Chánh
Nhà xuất bản : VĂN HÓA - VĂN NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH ẤN HÀNH NĂM 2015
Người đọc : THỦY TIÊN
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 144
Thông tin chi tiết :

- Track 1 / . Đồng thinh tương ứng - Track 2 / - Tỏ bày tâm sự - Track 3 / - Trai đòi vợ, Gái muốn chồng - Track 4 / - Tối qua làm phước - Track 5 / - Mối sầu thêm rối - Track 6 / - ráng công giúp chị - Track 7 / - Chịu ơn đau đớn

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM