top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Các Ngành Khoa Học

Nhà Xuất Bản TRẺ - Ấn hành năm 2004

Các Ngành Khoa Học
Tác giả: Tủ Sách Chìa Khóa Vàng Tri Thức / Người dịch: Hồ Cúc
Nhà xuất bản : TRẺ - Ấn hành năm 2004
Người đọc : Trung Nghị
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 28
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Bệnh Học Tâm Thần - Track 2 : Chữ Viết - Track 3 : Cổ sinh vật học - Track 4: Địa chất học - Track 5: Địa Lý Học - Track 6: Động Vật Học - Track 7: Giải phẫu học - Track 8 : Hóa Học - Track 9 : Hệ thống chữ Braille - Track 10: Hệ thống Chữ Cái - Track 11: Khảo cổ học, - Track 12 : Khí tượng Học - Track 13: Khoa Học - Track 14 : Ngôn ngữ. Có bao nhiêu ngôn ngữ trên thế giới nói về ngôn ngữ cần phải bắt đầu nói về con người, trước tiên đã học nói bằng cách nào? mặc dù chúng ta đã hoàn toàn chắc chắn rằng không người nào phát minh ra ngôn ngữ - Track 15 : Nhân loại học - Track 16 : Quốc tế ngữ - Track 17 : Sinh Lý học - Track 18 : Sinh Vật Học - - Track 19 : Tâm Lý Học - Track 20: Thiên Văn Học - Track 21 : Thực Vật Học - Track 22: Toán Học - Track 23 : Tiếng Latin - Track 24: Văn Học - Track 25 : Vật Lý Học - Track 26: Vi Khuẩn Học

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM